Wetenschappelijk onderzoek naar chemoresten

Chemotherapie is een behandeling waarbij cytostatica wordt toegediend. Cytostatica zijn een groep medicijnen die zich een weg banen door het bloed en tumorcellen doden of de celverdeling ervan remmen. Deze medicijnen worden verdeeld in verschillende groepen en afhankelijk van de soort kanker, de gesteldheid van de patiënt en de werking van diens organen, wordt bepaald […]

3 tips bij vermoeidheid

Hoe lang blijft men moe na chemo: 3 tips om uw vermoeidheid aan te pakken Heel veel mensen krijgen te maken met vermoeidheid tijdens of na de chemo. Soms houdt deze vermoeidheid lange tijd aan. Vermoeidheid heeft verschillende facetten, zowel sociaal als fysiek. Hieronder 3 tips bij vermoeidheid! Er is een recente publicatie (1) geweest, […]

Mag ik een teiltje

In het artikel De top 5 klachten na chemotherapie heb ik in vogelvlucht deze 5 klachten uitgelegd en toegelicht. In dit en de volgende artikelen wil ik u meer vertellen over de specifieke klacht. Dit om u inzicht te geven in hoe uw lichaam reageert op de chemo en waarom. Dit artikel kunt u ook […]