Wetenschappelijk onderzoek naar chemoresten

Wetenschappelijk onderzoek naar chemoresten en bijwerkingen na chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling waarbij cytostatica wordt toegediend. Cytostatica zijn een groep medicijnen die zich een weg banen door het bloed en tumorcellen doden of de celverdeling ervan remmen.

Deze medicijnen worden verdeeld in verschillende groepen en afhankelijk van de soort kanker, de gesteldheid van de patiënt en de werking van diens organen, wordt bepaald welke cytostatica toegediend zullen worden.

Eén van deze groepen zijn de cytostatica waar platinum in zit: cisplatine, oxaliplatine en carboplatine. Deze platina zorgen ervoor dat de DNA-ketens verstoord raken en remmen de celdeling van tumorcellen af.

In de jaren zestig werd ontdekt dat cisplatine een doeltreffende werking heeft op verschillende soorten kanker. Zo namen de sterftecijfers van patiënten met teelbalkanker door cisplatine aanzienlijk af. Naast cisplatine werd ook oxaliplatine gebruikt, bijvoorbeeld in de strijd tegen colorectale kanker die immuun bleek te zijn tegen cisplatine.

Met de stijging in toepassing van cisplatine en oxaliplatine, ontstonden vraagtekens over de bijwerkingen van chemotherapie met het zilverachtige metaal platinum op lange termijn.

Hoelang na chemotherapie blijft het lichaam restjes platina vasthouden?

Ziekenhuisapothekers Alwin D.R. Huitema, Elke E.M. Brouwers, Jos H. Beijen en medisch oncoloog en geneesmiddelen deskundige Jan H. M. Schellens hebben onderzoek naar platina retentie gedaan.

Het onderzoek heeft plaats gevonden onder 45 patiënten die chemotherapie behandelingen met cisplatine en oxaliplatine hebben gehad. Op het moment van het onderzoek waren de patiënten ruim 8 tot 75 maanden niet meer onder behandeling van chemotherapie.

Er werd onderzoek gedaan naar het platina niveau in plasma, het gele vloeistof in ons bloed dat voor de circulatie van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes zorgt.

De leeftijd van de patiënt en de dosis platina, cisplatine of oxaliplatine, dat hij of zij toegediend heeft gekregen, werden meegenomen in het onderzoek en bleken belangrijke zaken te zijn die een invloed hebben op de platina retentie.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het lichaam meer dan acht maanden na de chemotherapie behandelingen tot 10% van de platina behoudt en dat een gedeelte van de platina in reactieve vorm is.

Dat is nogal een hoge hoeveelheid. Vooral als we in acht nemen dat er een aanname is dat chemoresten binnen een paar uur of hoogstens binnen een aantal dagen na de chemotherapie het lichaam volledig verlaten zouden hebben.

Dat wil je als patiënt natuurlijk graag geloven en wij hadden ook niets liever gewild dan dat dat waar is, maar uit onderzoek blijkt toch een ander verhaal. Ook het feit dat vele patiënten nare bijwerkingen ervaren na chemotherapie, die bij de één heftiger zijn en langer duren dan bij de ander, kunnen we niet wegcijferen.

Die bijwerkingen na chemotherapie zijn niet verzonnen en we kunnen ze ook niet afschrijven op een psychologische ervaring. Vermoeidheid na chemotherapie, misselijkheid en neuropathische klachten zijn helaas een keiharde feit.

Blijven chemoresten dan voor altijd in het lichaam na chemotherapie?

Nee, zeker niet. Langzaam maar zeker nemen de deeltjes chemoresten die meetbaar zijn in het bloed af. Maar dit proces varieert per patiënt en kan van maanden tot wel 44 jaar (bij oxaliplatine) duren.

Het onderzoek heeft plaats gevonden onder 45 patiënten van verschillende leeftijdsklassen om te kunnen meten of en wat de invloeden van leeftijd op platina retentie zijn. Het blijkt dat iemand van zestig er 1.4 keer langer over doet om de resten chemo af te breken dan iemand die twee keer zo jong, dus dertig jaar, is. Dit verklaart waarom oudere mensen vaak meer last van bijwerkingen na chemotherapie hebben.

Ook het soort kanker en de dosis van de chemotherapie behandelingen is van invloed op hoeveel en hoelang het lichaam platina vasthoudt. Daarnaast zit ieder persoon natuurlijk anders in elkaar en kunnen allerlei andere factoren ook een rol spelen. 

Maar ons advies is luid en duidelijk: negeer de klachten en bijwerkingen na chemotherapie niet. Luister naar je lichaam. Jij weet wat jij voelt en niemand anders. Natuurlijk hebben mensen allemaal het beste met je voor, maar we kunnen niet in andermans lichaam kruipen en voelen wat zij doorstaan. Dus laat je zelf niet aanpraten dat het psychologisch is wat jij voelt.

Onze Chemo CleanUp Trajecten

Wil jij erover praten en je gevoelens en ervaringen delen met lotgenoten? Kom onze CCU trajecten bijwonen. Wij werken uitsluitend met natuurlijke behandelingen, zoals acupunctuur en ademhalingsoefeningen. Heb je vragen, kun je gerust contact met ons opnemen. Wij zullen al je vragen met alle liefde beantwoorden.