Daar moet je maar mee leren leven

Wat heb je nou aan die uitspraak van je arts. Je hebt net een zware chemo behandeling achter de rug, zit met allerlei klachten en ongemakken. Je komt terug voor controle en dan hoor je dit:

 
Zenuwpijn daar kunnen wij niks aan doen.
Dat wat je binnen een jaar kwijtraakt daar heb je geluk mee,
met de rest moet je leren leven.

Het is wel mogelijk

Een groot deel van de bijwerkingen van chemo kun je wegvegen, die kun je opruimen door je lichaam te helpen met opschonen. Behandeling voor die klachten is dus wel degelijk mogelijk.

Op dit moment (anno 2017) bieden ziekenhuizen in Nederland  geen opvolg traject aan voor chemo en chemo gerelateerde klachten. Met het Chemo Clean Up traject bieden wij die mensen hulp.

 

Neuropathie

Wat de arts zegt baseert hij of zij op praktijkervaringen die ze zien. In 2013-2014 is een aantal wetenschappers samen gaan zitten. Ze hebben onderzoek(1) gedaan naar de frequentie van neuropathie, zenuwpijn aan handen en voeten, bij mensen die chemotherapie krijgen.

In dat onderzoek is gekeken naar een aantal zaken:

  • Hoe vaak komt neuropathie voor?
  • Hoe vaak blijft neuropathie hangen?
  • Wat zijn verergeringsfactoren van neuropathie?

De pijn stopt niet zomaar

De onderzoekers, Seretny en Currie, hebben de onderzoeksresultaten van 4.179 kankerpatiënten bekeken, die chemotherapie hebben gehad.

Daaruit bleek dan 67% van de mensen die chemotherapie krijgt, die nare tinteling die bij neuropathie past, ontwikkelt.

Bij ongeveer 30% van de mensen is er na een half jaar tot een jaar nog steeds sprake van die tintelingen.

In de praktijk blijkt dat deze neuropathie niet zomaar stopt. Veel patiënten zeggen dat het een pijn is die zelfs verergert naar mate de jaren verstrijken. Patiënten worden minder mobiel, lopen slechter en blijven steeds vaker thuis.

Dit onderzoek geeft aan, dat de chemo door het hele lichaam gaat. De gevoelige zenuwen van handen en voeten hebben daar duidelijk veel last van.

Neuropathie veroorzakers

Vanuit het Chemo Clean Up traject vegen wij die klachten weg als mensen binnen 3 maanden na het stoppen van hun chemo bij ons komen. Alles is afhankelijk van je algemene conditie en de periode sinds je chemotherapie.

Uit dit onderzoek(1) blijkt ook dat de klachten onder enorme groepen mensen voorkomen. In Nederland krijgen per jaar 100.000 mensen de diagnose kanker. Ongeveer de helft daarvan krijgt chemotherapie. Van die 50.000 mensen krijgt meer dan de helft te maken met neuropathie. En een derde van die groep heeft last van klachten op lange termijn en zenuwpijn aan handen en voeten.

Eén van de opvallende punten uit dit onderzoek is dat mensen die roken en verhoogd risico hebben op neuropathische klachten.

In dit onderzoek noemen Seretny en Currie ook de 3 grote neuropathie veroorzakers:

  • Platines
  • Taxanen
  • Talidomiden

Dit zijn grote chemo therapeutica. Als je in Nederland bent behandeld voor hormoongevoelige borstkanker dan heb je TaxolPaclitaxelDocetaxel gehad. Dat zijn de namen die worden gebruikt voor de chemo therapeutica.

Als je darmkanker hebt gehad, dan ben je hoogstwaarschijnlijk behandeld met Oxaliplatin. Dat is één van de platines. Ook een bekend middel dat langdurige chemo neuropathieën veroorzaakt.

Hoe langer je wacht hoe erger de klacht

Binnen het Chemo Clean Up traject hebben wij ervaring met het behandelen van neuropathische klachten bij elk van deze drie chemotherpeutica.

Hoe sneller je erbij bent, hoe sneller het effect te behouden is. Het grote voordeel is, eenmaal van de resten van chemo af, komen ze niet meer terug. Een nadeel is, hoe langer de chemo in je lichaam aanwezig blijft, hoe meer dit lijkt te ‘vreten’.

Wij zien bij veel deelnemers waarbij de chemotherapie veel langer is geleden, dat deze een duidelijk grotere immobiliteit ervaren.

Beïnvloedt neuropathie jouw leven? Deel je antwoord hieronder in het commentaarveld.

Heb je vragen neem dan contact op. Vul de vragenlijst in en wij nemen contact met jou op.

Bron:

(1) Seretny M, Currie GL, Sena ES, Ramnarine S, Grant R, MacLeod MR, Colvin LA, Fallon M. Incidence, prevalence, and predictors of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis. Pain. 2014;155(12):2461-70 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395914004436