Naar aanleiding van de uitzending van Kassa

Chemo Cealnup Chemo Bijwerkingen

Recentelijk werd Chemo CleanUp besproken tijdens het tv-programma Kassa. Ze hebben een aantal punten aangekaart en waren kritisch op de aanpak en werkwijze van Chemo CleanUp.

Twee oud cliënten kwamen aan het woord tijdens de reportage en brachten ter sprake dat ze een slechte ervaring hebben met Chemo CleanUp.

Deze cliënten hebben vier jaar geleden meegedaan aan het traject, maar hebben ervoor gekozen het traject vroegtijdig te staken. Dat vinden wij erg spijtig, maar uiteraard staat iedereen er vrij in om deel te nemen en te stoppen wanneer hij of zij wil en dat respecteren wij ook.

Echter hebben wij wel degelijk, in tegenstelling tot wat er in het programma werd beweerd, een gedeelte van het bedrag terug betaald. Ze hebben dus alleen hoeven te betalen voor het gedeelte van het traject dat ze wel hebben bijgewoond.

Opmerkelijk is dat deze cliënten geen klacht hebben ingediend bij de hiervoor bestaande klachtencommissies RBCZ en SCAG.

We willen benadrukken dat tot op heden geen enkele medische klacht of tuchtzaak is gemeld over Edgar Vossen of andere medewerkers van Chemo CleanUp.

Nogmaals, wij vinden het erg spijtig dat deze cliënten niet het beste uit het traject hebben kunnen halen. Dat neemt echter het feit niet weg dat tientallen andere cliënten wel baat hebben gehad bij het traject. Ons streven is dat iedereen de trajecten met positieve ervaringen afrondt. Onze cliënten staan vrij, sterker nog wij raden ze aan, om hun partner mee te nemen naar het traject.

Tijdens de reportage wordt Chemo CleanUp neergezet als een ineffectieve en onbewezen manier van behandelen. Daar zijn wij het absoluut niet mee eens en ik zal toelichten waarom.

Tijdens het traject worden met meerdere metingen de ademhalingsfrequentie, concrete veranderingen in vitaliteit, loopafstanden en veranderingen in concentratie tijd gemeten en beoordeeld. Deze medische metingen geven verbeteringen aan in de loop van de twee maanden die het traject duurt.

Cliënten worden actief in groeps en/of individuele vorm begeleid. De terugkoppelingen van cliënten zijn uiterst belangrijk voor ons. We vragen er dan ook vaak naar en krijgen veel positieve feedback.

Tijdens het programma kwam het Fundament traject ter sprake. Ik wil graag even toelichten dat het Fundament traject een instap traject is. Cliënten maken tijdens het Fundament traject kennis met Chemo CleanUp en wij leren onze cliënten beter kennen. Zo worden er geen onduidelijke verwachtingen gecreëerd en kiezen cliënten bewust en vrijwillig voor een vervolg van het CCU Traject.

Wetenschappelijke onderbouwing

Tijdens de reportage kwam Prof. Emeritus K. van der Hoeven aan het woord en hij beweerde dat chemotherapeutische middelen ten alle tijde binnen één dag het lichaam verlaten.

Deze uitspraak is achterhaald.

Cytostatica, de medicijnen die tijdens chemotherapie worden toegediend, worden in verschillende groepen verdeeld. Een voorbeeld van deze groepen is cytostatica met platinum: cisplatine, oxaliplatine en carboplatine.

Ziekenhuisapothekers Alwin D.R. Huitema, Elke E.M. Brouwers, Jos H. Beijen en medisch oncoloog en geneesmiddelen deskundige Jan H. M. Schellens hebben onderzoek gedaan naar platina retentie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het lichaam meer dan acht maanden na chemotherapie tot 10% van de platina behoudt en dat een gedeelte van de platina in reactieve vorm is.

Deze studie geeft onomstotelijk aan dat de gevolgen van chemotherapie maanden tot jaren na chemotherapie nog steeds meetbaar in het lichaam achterblijven.

Daarnaast kwam arts en anesthesioloog Caroline de Jong aan het woord en zij beweerde onder andere dat acupunctuur niet zou werken bij neuropathie. Ook hierover zijn onderzoeken gedaan die het tegenovergestelde bewijzen.

In dit onderzoek wordt onderbouwd dat vrouwen met borstkanker die last hadden van CIPN (chemotherapy-induced peripheral neuropathy) opmerkelijke verbeteringen ervaren in neuropathische symptomen na een acupunctuurbehandeling van acht weken.

Veel cliënten reageren snel en blijvend op de CCU aanpak. Klik hier voor een ervaring van één van onze cliënten die voorheen moeite had met traplopen, maar inmiddels een grote vooruitgang heeft geboekt en het CCU traject van harte aanraadt. Deze cliënt is tevens in één van de live sessies van Chemo CleanUp geweest.

Chemo CleanUp heeft zich in de afgelopen 13 jaar alsmaar ontwikkeld. Wij hebben ervaring met cliënten die behandeld zijn met chemotherapie, radiotherapie en operaties zijn ondergaan.

Wij staan nog steeds achter onze behandelingen en streven ernaar om zoveel mogelijk cliënten van hun klachten af te helpen. Ervaart u klachten en bijwerkingen die zijn ontstaan na de chemotherapie? Wij helpen u graag met onze natuurlijke behandelmethodes.

U heeft de vrije keuze om te bepalen of u telefonisch, door middel van live presentatie sessies of op de behandellocatie in Zwolle geholpen wilt worden.

We willen onze dankbaarheid uiten naar iedereen die vertrouwen in ons heeft. De positieve reacties die we naar aanleiding van de uitzending hebben gekregen, betekenen echt heel erg veel voor ons. Ik bedank u allen uit de grond van mijn hart.